Participativni proračun

SANACIJA PODPORNEGA ZIDU - ''PARKIRIŠČE''

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Pomanjkanje parkirnih mest v vasi; zagotovitev parkiranja ob vaških prireditvah, pogrebih; prihod večjih skupin turistov...

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izvedba podpornega zidu in nasutje tampona na delu parcele (1. faza ureditve parkirišča - kamnite bloke in tampon bi zagotovil Salonit Anhovo, kamnolomi d.o.o. - Kamnolom Črnotiče).

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Odstranitev obstoječega porušenega zidu, odkop zemljine, postavitev kamnitih blokov, nasutje tampona.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Naselje Črnotiče: jugozahodni del zemljišča s parcelno št. 833/1, k.o. Črnotiče, v lasti Mestne občine Koper, v dolžini cca 100 m, nasutje tampona.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

v letu 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zagotovitev parkirnih mest, razbremenitev vaškega jedra mirujočega prometa

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

5.000 EUR

Vrednost projekta

5000 €