Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Optični kabel Črni Kal - Gabrovica - Osp

Osapci  –  26. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Naše vasi so ene izmed edinih, ki še nimajo optičnega kabla. Ob vsakem manjšem deževju ostanemo brez TV in interneta. Plačujemo vse storitve, katere pa ne delujejo brezhibno. Kljub večim pritožbam ponudnikom TV signala in internetnih storitev zadeva še vedno ni urejena. Dan danes je dostop do interneta že samoumeven, skoraj osnovna potreba (potrebujemo za šolo, službo, prosti čas...), ne pa luksuzna dobrina.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se uredi optični kabel od pošte Črni Kal, vas Gabrovica in vas Osp. Bistvo predloga je, da želimo imeti enak dostop do interneta kot ostali prebivalci MOK.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Vzpostavitev kontakta med MOK (KS Črni Kal) in podjetjem Telekom. Zamenjati bi bilo potrebno obstoječo infrastrukturo, katera je zastarela.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Pošta Črni Kal - vas Gabrovica in vas Osp.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Najkanseje do leta 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Prebivalci omenjenih vasi bi imeli rešeno težavo s katero se ukvarjamo že več let, vendar nihče ne želi zadeve urediti. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Stroškov naj sama občina ne bi imela, saj je to strošek/investicija, katero mora kriti Telekom, kateremu plačujemo nekorektno storitev.