Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

ASFALTIRANJE DELA POTI V ČRNOTIČAH - ''SLAPUTJE''

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Dotrajanost cestišča.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Odstranitev asfalta, utrditev cestišča, nov asfalt

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Naselje Črnotiče: del ceste v dolžini cca 200 m, širina ceste cca 3 m (od objekta s HŠ 52 do osrednjega vaškega trga - ledinsko ime ''SLAPUTJE''; na zemljišču s parcelno št. 2347 v k.o. Črnotiče

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

v prvi polovici leta 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

boljša prevoznost, varnost...

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20.000 EUR

Vrednost projekta

20000 €