Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlog je v nasprotju z večino meril za umestitev predlogov na glasovanje. Presega finančno vrednost pojektov, presega izvedljivost v letu 2020, ni samo v pristojnosti Mestne občine Koper. Zato predlog ne bo uvrščen v glasovanje.

Ureditev parkirišč za prebivalce mestnega jedra in ostalo

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 1