Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

sanacija javne poti v Hrastovljah

Boris Švab  –  26. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Javna cesta v Hrastovljah je sedaj neprevozna 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

betoniranje prve strmine v dolžini 200 mestro, v nadaljevanju tamponiranje, utrjevanje in ureditev odvodnjavanja meteornih vod

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

S stoji , kopačem 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na javni cesti s parcelno številko 2263 k.o. Hrastovlje 2617

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

v prvipolovici 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Omogočila bi se prevoznost javne ceste s kmetijskimi stroji in drugimi prevoznimi sredstvi, lastniki kmetijskih površin bi lahko dostopali do svojih parce

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?