Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev atletske steze ob nogometnem igrišču v Gažonu

Anonimno oddan predlog  –  26. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagam, da bi se atletika, kot KRALJICA ŠPORTA, razvilajata tudi na podeželju. Naselje Gažon se je v zadnjem času bistveno razvilo na področju urbanizma. Z navedenim se je tudi povečalo število mladih družin oz. otrok. Otroci se srečujejo s problemov prevoza v mesto Koper in sicer v popoldanskem času. Prav tako je sama lokacija idealna za razvoj športnega turizma. Gre za neurbano, bolj zdravo in čisto lokacijo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev atleske steze okrog obstoječega nogometnega igrišča. S postavitvijo atletske steze bi se razbremenila uporaba koprske steze.

Razširil bi se  športni center v Gažonu (podeželju!) in sicer tudi z drugimi športnimi aktivnostmi.

Možnost uporabe za domačine, kar bi posledično razbremenilo sam promet v mesto Koper.

Povečala bi se tudi turistična ponudba in tudi trženje navedenega kompleksa.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Pregled in odkup zemljišča v primeru, da zemljišče ni v lasti MOK.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Okrog nogometnega igrišča v Gažonu.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? V 2020 letu, če je lastništvo urejeno.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se urejenost kraja, turistična ponudba, povečala bi se gibalna opismenost, razbremenila bi se obveznost vožnje otrok v Koper.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? Do 20.000 €