Participativni proračun

Večnamenska kuhinja v Dolu

ŽELJKO FRANCA  –  26. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Imamo pripravljen prostor v gasilskem domu, ki ga je potrebno samo opremiti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo nabavo kuhinjskih gostinskih aparatov in opreme. Ob organizaciji prireditev, skupščin, raznih dogodkov, delavnic, krožkov možnost priprave za pogostitev in postrežbo. Kuhinjo bi uporabljali tudi ob večjih intervencijah, požarih, tako bi zagotovili topli obrok gasilcem in ostalim udeležencem intervencij.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nabaviti bi bilo potrebno kuhinjske gostinske aparate in opremo, ter jih postaviti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Dolu pri Hrastovljah v gasilskem domu

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Predvideni prostor bi bil urejen in opremljen za kar je tudi namenjen. Omogočala se bi dodatna ponudba, možnost dodatne promocije. Vsekakor bi bilo zelo uporabno za nas pa tudi za širšo okolico.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? 9.000.00 €

Vrednost projekta

9000 €