Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Moleto

Stanislav Mahne  –  25. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Moleto je star zidan pomol v Žusterni, prvotno namenjen za privez čolnom, že desetletja pa poleti služi mnogim okoliškim prebivalcem in nasploh Koprčanom kot kopališče, izven kopalne sezone pa sprehajalcem, ribičem na trnek, fotografom itn. Je najbrž edini še ohranjen tak mali pomol v Kopru, žal v precej slabem stanju. Povrhnji sloj razpada in se ruši, eno zidano stopnišče v notranjost je porušeno in neuporabno. Peš dostop v vodo je zaradi alg zelo drseč in nevaren - zaradi padcev so bile že kar hude poškodbe. Kovinska stopnišča  iz morja so v glavnem neustrezna in starejšim nevarna.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Potrebno bo utrditi in popolnoma preplastiti celotno površino s kvalitetnimi trajnostnimi materiali, popraviti kamnito stopnišče in popraviti ali zamenjati kovinske stopnice ter poskrbeti za varen peš dostop v morje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ne gre za zelo zahteven projekt. Izhodišča bi lahko pripravili v Krajevni skupnosti Žusterna.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na moletu, Žusterna.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Pomlad 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Veliko bi naredili za varnost kopalcev. Obenem bi, ob gradnji raznih novih kopališč, ohranili lep in zgodovinsko pomemben objekt.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Tega ne znam izračunati.