Participativni proračun

Otroško motorično igrišče Prade

Saša Petejan  –  25. 09. 2019  –  Območje 4
Screen_Shot_2019-09-26_at_10.02.33-01.jpeg
Screen_Shot_2019-09-26_at_10.02.33-01.jpeg

V naselju Prade NI otroškega igrišča, ki je bilo oziroma sta bili načrtovani po zazidalnem načrtu Prade I. etapa. 

S predlogom odpravljamo krivico odvzema površin, namenjenih za igro, druženje in parkirane v naselju Prade (zazidalni načrt Prade I. etapa). Ta zemljišča so namreč v minulih letih brez celostnega načrta spremenili v gradbene parcele. S tem so zmanjšali kakovost bivanja v naselju, ki ima vse več otrok. 

Obstoječe otroško igrišče pri OŠ E. Vatovec Prade ne zagotavlja varnega dostopa otrok iz naselja (prečkanje glavne ceste Bonini-Prade), je majhno in nima igral za različna starostna obdobja.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na parcelah 3260/11 in 3262/8 v skupni izmeri 411m2 predlagamo ureditev otroškega motoričnega igrišča za otroke, stare od 1-12 let. S predlogom zagotavljamo otrokom iz naselja igro in druženje, kakor tudi druženje krajanov. 

To bi bilo prvo urejeno igrišče v Pradah za otroke različnih starosti. Bilo bi dostopno znotraj naselja, kar bi spodbujalo medvrstniško druženje in tudi medgeneracijsko druženje. 

Motorično igrišče spodbuja gibalni razvoj otrok. Slednje se z raziskavami kaže kot zapostavljeno področje otrokovega razvoja v sodobnem načinu življenja.

Predlagamo igrala, izdelana iz materialov, ki so odporni na vremenske razmere v Istri in ki jih ni potrebno vzdrževati. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

1. ocena stroška priprave zemljišča - ohranimo zelenico, na  mestih, kjer bodo igrala postavljena, pa  zagotovimo primerno pripravo tal: izkop 30 cm v globino, po motaži pa zasutje in nanos proda 4.000 EUR z DDV

2. postavitev in montaža igral KIDIS 11.500 EUR z DDV

http://www.kidis.si/motoricna_igrala_2 7.500 EUR

http://www.kidis.si/pdf/kidis_katalog_1.pdf str 42, Tobogan 0832  2.000 EUR

- gugalnica iz kataloga 2000 EUR z ddv (mrežasta košara)

3. klopi in miza za odrasle, klopci z mizico za otroke, smetnjaki za ločeno zbiranje odpadkov 2000 EUR z DDV

4. ograja z enokrilnimi vrati , višina1,5 m, načrtovanje in montaža 2000 EUR z DDV (Živex)

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Parceli št. 3260/11 in 3262/8 v Pradah

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

februar - marec 2020 (rok nabave igral 60 dni)

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

To bi bilo prvo urejeno igrišče v Pradah za otroke različnih starosti. Bilo bi dostopno znotraj naselja, kar bi spodbujalo medvrstniško druženje in tudi medgeneracijsko druženje. 

Igrišče bi spodbujalo gibalni razvoj otrok. Zaradi premalo kvalitetnega gibanja imajo današnji otroci pogosto težave že pri osnovnih motoričnih nalogah, kot so metanje in lovljenje žoge, plezanje po lestvi in podobno.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

19.000 EUR 

Vrednost projekta

20000 €