Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Urbana oprema - koši za smeti-klopce-stojala za kolesa

Anonimno oddan predlog  –  09. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja? Predlog podajam v želji večje uporabe obstoječe sprehajalne poti (kolesarske in peš poti) na relaciji Šalara-Vanganel. Navedena trasa, predvsem v lepem vremenu, kar "kliče" k uporabi le-te. Zaradi bližine naselja Šalara in večinoma njene urbane rabe bi traso lahko pričelo uporabljati še večje število prebivalcev, predvsem starejših občanov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo? Predlagam postavitev dodatnih 10 lesenih klopc, košov za smeti in 10 stojal za kolesa.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Relacija Šalara (od Emonca do Vanganela)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo? Večje število obiskovalcev bi lahko uporabljalo "celo pot", saj bi se lahko vmes lahko posedli, poklepetali, se odpočili. Razen nabiranja kondicije (za starejše ljudi), te klopce ob postankih lahko postanejo odlično mesto za klepet z ostalimi someščani, sosedi in nenazadnje medgeneracijskimi kratkim druženjem. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? Vrednost nabave in postavitve urbane opreme ocenjujem na okoli 6000 €.

Vrednost projekta

14000 €

Ceno projekta smo popravili skladno s primeri stroškov, objavljenimi na spletnem portalu predlagam-odlocam.koper.si