Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt je bil financiran iz proračuna Mestne občine Koper v preteklih 5 letih. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Sanacija podpornega zidu

Anonimno oddan predlog  –  25. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi izboljšanja varnosti udeležencev v prometu. Prometno varnost

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Sanacijo podprnega zidu s parcelno št. 3380/1 k.o. Črni Kal, in ccesto, ki je speljana nad podpornim zidom. Bistvo predloga je preprečitev zrušitve podpronega zidu in ceste nad zidom. S sanacijo bo omogočena normalna vožnja z avtomobili in drugimi prevoznimi sredstvi.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Gradbena dela

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Kot že navedeno za cesti in podpornem zidu v Črnem Kalu

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Varnost udeležencev v prometu.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?