Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Stara Šmarska cesta-postavitev hitrostnih ovir, opozorilnih svetlobnih tabel

JASMINA ŠKVARČ  –  25. 09. 2019  –  Območje 1

Vrednost projekta

20000 €