Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Objekt ni v lasti Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Sanacija strehe na objektu-stara šola ob župnišču Sv. Anton

Anonimno oddan predlog  –  25. 09. 2019  –  Območje 4