Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Objekt ni v lasti Mestne občine Koper. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Sanacija strehe na objektu-stara šola ob župnišču Sv. Anton

Anonimno oddan predlog  –  25. 09. 2019  –  Območje 4

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

SANACIJA STREHE NA OBJEKTU - SVETI ANTON 8 - STARA ŠOLA OB ŽUPNIŠČU

1. Župnija Sveti Anton je v preteklem letu obnovila spomeniško zaščitena lesena oltarja in se pri tem zadolžila.

2. Predlagam prenovo dotrajane strehe na prvi šoli v Slovenski Istri.

3. Projekt ima že vsa dovoljenja in je bil dogovorjen že v prejšnjem mandatu

4. Projekt za novo streho na (prvi) stari šoli v Sv. Antonu

5. Poleti leta 2020.

6. Ustavljeno propadanje pomembnega kulturnega spomenika občine KOPER in cele S. Istre

7. 20.000 Evrov

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?