Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

UREDITEV MEDGENERACIJSKEGA CENTRA V DEKANIH

Anonimno oddan predlog  –  25. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Vas Dekani je velika in zelo povezana med seboj že od nekdaj. Prebiovalci se vsi poznamo med seboj, žal pa nimamo primernih prostorov, kjer bi se lahko zadrževali in družili v prostem času.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo obnovo starega vrtca v Dekanih, da bi se ga obnovilo do te mere, da bi se v njem lahko vršile prostočasovne dejavnosti, kot so rekreacija za starejše občane, družavni večeri (igranje kart) v zimskem času, razne delavnice ročnih spretnosti naših občank, delavnice za otroke (likovne, slikarske, lutkovne,...) Tečaj narečnega jezika za otroke in tiste krajane, ki bi bili za to zainteresirani. S tem programom, bi med seboj še bolj povezali vse generacije krajanov, starejšim krajanom bi omogočili bolj kvalitetno preživljanje prostega časa. S tem bi se lahko še dodatno ohranjala kulturna dediščina v vasi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt naj bi se začel izvajati v začetku leta 2020 in sicer tako, da bi obnovili prostore v starem vrtcu, s prostovoljnim delom pa bi uredili okolico le-tega. Zamenjati bi morali dotrajana tla, prebarvali stene, sanirali bi toaletne prostore (sedaj so bili namenjeni otrokom in je oprema v njih prirejena za otroke). Nato bi nakupili potrebno opremo, da bi se z aktivnostmi lahko pričelo (del opreme predvidevamo, da bi lahko dobili iz donacij).

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvjal v prostorih starega vrtca v Dekanih

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Pričetek obnove začetek leta 2020, predviden zaključek pa naj bi bil najkasneje oktobra 2020. Izvajanje samega projekta pa naj bilo trajno.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kvaliteta življenja krajanov vasi Dekani, več medgeneracijskega druženja, večje sodelovanje med samimi krajani. Boljše in kvalitetnejše preživljanje prostega časa vseh krajanov Dekanov.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? 20.000,00