Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt je umeščen v načrt razvojnih programov in je v izvajanju. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Obnova zidu nasproti cerkve v Dekanih

Anonimno oddan predlog  –  25. 09. 2019  –  Območje 3

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vasi bi želeli zaokrožiti celostno podobo pred cerkvijo, saj je tam središče vasi in izhodiščna točka za pohodnike, ki hodijo po krožni poti.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se zamenja obstoječa ograja, da se zviša zid in asfaltira še neasfaltiran del. Poleg tega bi bilo dobro tam postaviti avtobusno postajo, ki je sedaj v centru vasi nimamo

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Aktivnosti: zamenjava ograje, doasvaltiranje ali tlakovanje manjkajoče poti,. postavitev avtobusne postaje in dvig obstoječega zidu

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

v vasi Dekani - ob cerkvi oz. nasproti zadružnega doma

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

v času od maja do oktobra 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Spremenila bi se celostna podoba vasi, kar bi lahko privabilo več turistov, predvsem pa bi realizacija tega predloga vplivala na boljše pogoje bivanja krajanov. (v centru vasi ni avtobusne postaje)

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? 20.000,00 eur