Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt je umeščen v načrt razvojnih programov in je v izvajanju. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Obnova zidu nasproti cerkve v Dekanih

Anonimno oddan predlog  –  25. 09. 2019  –  Območje 3