Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Medkrajevni avtobusni prevozi so v pristojnosti države. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Zasledovanje oz. statistika dejanskih potnikov na prevozih v zaledju Šmarij

Anonimno oddan predlog  –  25. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zasledovanje oz. statistika dejanskih potnikov na prevozih  (5-10 krat dnevno) v vasi zaledja Šmarij z namenom ugotavljanja dejanske potrebe po teh prevozih in posledično zmanjšanja kapacitet po nepotrebnem in zmanjšanja števila prevozov in posledično stroškov subvencioniranih prevozov

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?