Participativni proračun

Možnost odprtja novih vsebin za mladino v Dolu

ŽELJKO FRANCA  –  25. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Namenjen predusem za uključevanje mladine. Imamo prostor, ki ima možnost organizacije raznih dogodkov, delavnic, krožkov, predvajanja filmov,...

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo nabavo konferenčnih stolov, opreme, nabavo projektorja z opremo za domači kino, nabava kino platna. Urediti je potrebno tudi hrupnost - zvok v prostoru.

Bistvo je uključevanje mladine in ostalih v razne aktivnosti, iskoriščenost prostora, ki ga imamo.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Enostavno

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V vasi Dol pri Hrastovljah v gasilskem domu

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Dodatno uključevanje mladine in ostalih. Lažja organizacija krožkov, delavnic, predavanj.  Vsekakor zanimivost bi bila predvajanje filmov.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?13.000,00 €

Vrednost projekta

13000 €