Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Lastnik parcele je Agrarna skupnost. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev parkirišča ter sanitarij ob pokopališču v vasi Dol

Anonimno oddan predlog  –  25. 09. 2019  –  Območje 6