Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Lastnik parcele je Agrarna skupnost. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev parkirišča ter sanitarij ob pokopališču v vasi Dol

Anonimno oddan predlog  –  25. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Da bo omogočeno parkiranje ob pogrebih ter za osnovne potrebe obiskovalcev pokopališča ter pogrebov

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje parkirišča ter ureditev oz. dograditev sanitarij ob mrliški vežici.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Priprava in utrditev terena ter asfalitiranje. Dograditev sanitarij. 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na območju pokopališča v vasi Dol

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Lažje in bolj čisto parkiranje, sedaj je teren ob dežju blaten. Sanitarije, zagotovitev osnovnih človekovih potreb

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?