Participativni proračun

Ureditev balinišča in prostorov ob balinišču v Dolu

ŽELJKO FRANCA  –  25. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Balinišče in nekaj prostorov v vasi Dol je bilo narejeno že pred veliko leti, predusem s prostovoljnim delom, lastnimi vlaganji in s pomočjo srčnih ljudi, ki so nam kakor koli pomagali. v zadnjih letih opažamo zanimanje vseh generacij po balinanju v našem okolišu in v ta namem smo se odločili da bomo tekmovali na tem področju v balinarski ligi in tako pričeli z urejanje.

Pridobivamo družabni prostor, ki je namenjen vsem generacijam in promocija za rekreacijo, zdrav življenski slog.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zaradi tekmovalnosti v balinanju in prisotnosti obiskovalcev, tekmovalcev potrebo napraviti sanitarje, urediti - dokončati že začete prostore ob balinišču.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Enostavno,..veliko je že narejenega, potrebno samo dokončati predvidena dela.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

v Dolu pri Hrastovljah

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Lahko takoj.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pridobili bi dokončane prostore, sanitarje in balinišče bi dobilo svoj urejen namen in pomen , ter  ljudje, tekmovalci, obiskovalci bi še dodatno prihajali na lokacijo.Izpolnjeni vsi pogoji in predvsem vključevanja mladih v navedeno aktivnost. Vsekakor balinanje je namenjeno vsem generacijam.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

5.000,00 €

Vrednost projekta

5000 €