Participativni proračun

Ureditev balinišča in prostorov ob balinišču v Dolu

ŽELJKO FRANCA  –  25. 09. 2019  –  Območje 6

Vrednost projekta

5000 €