Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Urejanje dostopa do AP Dolani in pločnika do OŠ Elvire Vatovec Prade, Sv.Anton

PN  –  25. 09. 2019  –  Območje 4
Dolani.gif
Dolani.gif

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog podajam zaradi obvezne ureditve varnega prečkanja cestišča ter dostopa otrok (in odraslih) tako do avtobusne postaje Dolani, kot do OŠ Elvire Vatovec Prade - podružnica Sv.Anton.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

  • Ureditev pločnika od zgornjega dela zaselka Dolani v Sv. Antonu v smeri OŠ Elvire Vatovec Prade - podružnica Sv.Anton.
  • Na območju zaselkov Dvori, Dolani, Kocjančici..h+je čedalje več šoloobveznih otrok, ki se v šolo odpravljajo tako peš, kot s šolskim avtobusom, a je krepitev samostojnosti otrok na tem območju zelo težko izvedljiva, ravno zaradi zelo nevarnih odsekov, pomanjkanja prehoda za pešce ter neobstoječih naprav/ukrepov za umiritev prometa.

Težava se kaže tako v primeru dostopa do avtobusne postaje, kot v primeru odhoda v šolo peš. Do avtobusne postaje v Dolanih ni urejenega ne pločnika, ne prehoda za pešce. Med drugim se na avtobusni postaji Dolani nahaja tudi ločevalni otok, kar pomeni, da smo stanovalci omenjenih zaselkov primorani prečkati cesto večkrat dnevno. Pri prečkanju ceste se v večji meri zanašamo na sluh oziroma na zvoke avtomobilov, da lahko določimo, ali je prečkanje varno ali ne. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

  • Potrebno bi bilo urediti pločnik, kjer je zasnova že pripravljena, na način, da bi bilo čim manj prečkanja ceste.
  • V bližini avtobusne postaje bi bilo potrebno urediti prehod za pešce z ustrezno signalizacijo, ki opozarja voznike na le-tega.
  • V bližini avtobusne postaje Dolani bi bilo potrebno postaviti naprave/ukrepe za umirjanje prometa (npr. ležeči policaj), saj se veliko voznikov v tistem predelu ne ozira na omejitve hitrosti (50 km/h) in sta zato hoja ob cestišču in prečkanje ceste zelo nevarna, predvsem za otroke.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Odsek Dvori-Dolani (označeno na priloženi fotografiji).

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čim prej oziroma vsaj v letu 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vsekakor bi z ureditvijo predlaganih sprememb prispevali k večji varnosti vseh prebivalcev omenjenih zaselkov ter bi s tem omogočili samostojnost veliko otrok.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Ne znam določiti višine.

Vrednost projekta

20000 €

Izdelava desnega pločnika v smeri Dvori in prehod za pešce z ležečim policajem. Skupna vrednost 20.000,00 EUR.