Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Širitev ceste skozi Šmarje

Marjan Bažec  –  25. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vasi Šmarje je glavna cesta od šole do križišča za Pomjan v vsej svoji dolžini preozka. Na več točkah je celo tako ozka, da se ne moreta varno srečati  en avtomobil in en pešec. Vožnja in hoja po taki cesti je nevarna. Posebno je ogrožena varnost šolarjev,  na poti v šolo in nazaj, iz zgornjega dela vasi. Promet je na tem delu tudi precej gost, saj se tod vozijo še prebivalci vasi Pomjan, Koštabona, Puče, Krkavče in številnih manjših zaselkov.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam razširitev ceste, tako da bo povsej dolžini pločnik in prostor za varno srečanje dveh avtomobilov. Za razširitev ceste bo potrebno okupiti dele dvorišč in dele stavb. V upoštev bi prišli še dve varianti:

- ureditev enosmernega krožnega prometa, ki bi se začel desno nad šolo,

- obvozna cesta na novo

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projektiranje in odkupi.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Sem že napisal.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čim prej.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ta projekt ima v Šmarjah absolutno prednost (pred podirajočim se kulturnim domom, pred pomanjkanjem parkirnih mest, pred zasmetenostjo centra, pred pomanjkanjem otroških igral, pred neurejenostjo pokopališča ...).

Varnost naših šolarjev je najpomembnejša

Dokler ne omogočimo šolarjem varno pot, po pločniku, do šole in nazaj domov, se  v Šmarjah ni naredilo nič.

Starši (plačujejo NUSZ kot drugod) razmišljajo, da zaradi varnosti svojih otrok ne bi pošiljali v šolo. Med krajani se širijo govorice o lastni občini. Pravijo, da slabše ne more biti.