Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Prenočišča v Dolu

ŽELJKO FRANCA  –  25. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Razvoj - velika reklama za turizem za MOK. Veliko povpraševanje po prenočiščih. v bližini ni nobene možnosti za nastanitev pohodnikov, kolesarjev, obiskovalcev, turistov,... Zaledje slovenske obale skriva številne, zanimive atraktive vasice, poti, vrhove. Namreč hoja, kolesarjenje po kraškem robu na zgornjem delu Rižanske doline v prelepem zaledju navdušuje veliko ljudi, ki uživajo ob svežem in čistem zraku na poteh, ki so polne zanimivih zgodb.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Ureditev in opremljanje mansardnih prostorov v gasilskem domu od instalacije, kopalnice, sanitarjev, tla, ogrevanje, hlajenje,..nabava postelj, pogradov,...skratka vse potrebno za ureditev prenočišča.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Enostavno izvedljivo. Prostor je in potrebna nabava materiala in ugradnja le tega.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

v vasi Dol pri Hrastovljah v gasilskem domu, ki je v lasti MOK na parcelni št. 277/1.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2020

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ohranjala bi se kulturna dediščina podeželja, promocija in razpoznavnost krajev, vasi. Spodbujanje k zdravemu načinu življenja, življenskega sloga. Nadaljna možnost razvoja, več obiskovalcev, turistov,..

Odlična lokacija - turistična destinacija za organizacijo pohodov, kolesarjenja, izletov,,,,

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

19.000,00 €