Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Hudourniki so v pristojnosti države - ARSO. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev hudournika skozi vas Dol

Anonimno oddan predlog  –  25. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Hudournik, kateri teče skozi vas Dol ob nalivih poplavlja vas. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Potrebno je očistiti, poglobiti in urediti strugo hudournika na celotni trasi na območju vasi Dol.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Ogled lokacije, strojna in gradbena dela.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na celotnem območju od izvira pa do vasi Hrastovlje v dolžini 2 km.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zmanjšala bi se ogroženost vasi pred poplavami.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Ni mogče pridobiti predračunske vrednosti v tako kratkem času.