Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Hudourniki so v pristojnosti države - ARSO. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev hudournika skozi vas Dol

Anonimno oddan predlog  –  25. 09. 2019  –  Območje 6