Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Semedelski večeri (obuditev tradicionalnega krajevnega praznika)

Anonimno oddan predlog  –  25. 09. 2019  –  Območje 1
Semedelska fešta nekoč (foto iz arhiva Alda Giormanija)
Semedelska fešta nekoč (foto iz arhiva Alda Giormanija)

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

S predlogom želimo obuditi tradicionalni praznik semedelske skupnosti, ki je bil v preteklosti zelo obiskan dogodek in je predstavljal eno od oblik povezovanja prebivalcev Semedele. Danes je tak dogodek še bolj pomemben kot včasih, saj je na splošno prebivalstvo urbanih območij premalo povezano in s tem premalo sodeluje pri ustvarjanju skupnega bivanjskega prostora. 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da se obudi tradicionalni praznik semedelske skupnosti (Semedelska fešta), ki je v pretekosti potekal 4. julija na Dan borcev. Da ne bo to samo en večer v znamenju glasne glasbe, predlagamo, da se organizira cikel večerov, bogatih z družbeno-kulturno vsebino.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Predlagamo, da so večeri v znamenju sosedskega druženja, glasbe (koncertov v živo), dejavnosti za otroke (spuščanje zmajev na P+R parkirišču, lutkovne in plesne predstave,...), dejavnosti za odrasle (na primer "pokaži sosedom, kaj znaš", garažna prodaja, dobrodelna prodaja domačih slaščic, inovativne oblike zbiranja predlogov izboljšav v skupnosti ipd.), predstavitev društev iz Doma KS, brezplačne projekcije filmov na prostem.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Večeri naj se izvajajo v okolici Doma KS, na zapuščenem prostoru, kjer je bila nekoč bencinska črpalka, na parkirišču P+R.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Predlagamo, da se ohrani tradicionalni Dan borcev 4. julija.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Cikel večerov bi pomagal povezati prebivalstvo Semedele, predstaviti lokalna društva širši javnosti, omogočiti prebivalcem Semedele, da izrazijo mnenja in pobude za izboljšanje življenja v krajevni skupnosti ter na splošno vzpostaviti dialog med svetniki KS, prebivalci in občinskimi funkcionarji.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Ker bi bila izvedba deloma prostovoljne narave, predvsem v obliki pomoči prebivalcev in društev skupnosti, bi bila finančna podpora potrebna predvsem za najem stojnic, plačilo filmskim projekcij, najem osvetlitve, ozvočenja, platna ter za kritje drugih materialnih stroškov.

Vrednost projekta

20000 €