Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt je umeščen v načrt razvojnih programov. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

UREDITEV ERJAVČEVE ULICE V KOPRU

Anonimno oddan predlog  –  25. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

ZARADI DOTRAJANOSTI VOZIŠČA, POMANJKANJA IN UREDITVE OBSTOJEČIH IN ZAGOTOVITEV NOVIH-DOSATNIH PARKIRNIH POVRŠIN NA ERJAVČEVI ULICI V KOPRU.

VSE OKOLIŠKE ULICE SO ŽE UREJENE.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? VREDNOST PROJEKTA NAJ OCENI STROKA