Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Menjava žičnate ograje na igrišču v Popetrah

Anonimno oddan predlog  –  25. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Žičnata ograja okoli igrišča v Popetrah je bila postavljena cca 15 let nazaj in je danes že vsa zarjavela in kot taka predstavlja nevarnost otrokom ki se tam zadržujejo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo zamenjavo stare dotrajane ograje z novo, pocinkano.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Mok bi financirala novo mrežo in postavitev le-te, vaščani pa bi staro mrežo odstranili.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Popetrah

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se predvsem varnost otrok in urejenost igrišča.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Vrednost projekta

5000 €