Participativni proračun

Postavitev otroških igral v vasi Popetre

Ivanka Vergan  –  25. 09. 2019  –  Območje 5

Vrednost projekta

10000 €