Participativni proračun

Postavitev otroških igral v vasi Popetre

Ivanka Vergan  –  25. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V vasi Popetre se število prebivalcev in s tem tudi otrok eksponentno povečuje. Izziv pri tem je ponuditi otrokom kakovostna, moderna in varna igrala v času, ko se gibljejo na svežem zraku.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo postavitev otroških igral, ki bodo uporabna in s tem popestrili vaško infrastrukturo tudi iz tega vidika.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt bi skoraj v celoti izpeljal zunanji izvajalec po predlagani ponudbi, vaščani bi pripravili teren. Pokosili bi travo, posejali še dodatno, če bi bilo potrebno.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Predvidena lokacija je mišljena med trenutnim igriščem in vaškim prostorom, na delu parcele številka 4342/2. S približno površino 100 m2.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

TAKOJ, ko nam MOK odobri sredstva.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

1. Izboljšanje vaške infrastrukture

2. Bolj raznolika igra za otroke, več gibanja na svežem zraku, boljša socializacija

3. Dodatna ponudba za obiskovalce, turiste

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

9681,19 eur

Vrednost projekta

10000 €