Participativni proračun

Galerija na prostem (Semedela - ob Badaševici)

Anonimno oddan predlog  –  25. 09. 2019  –  Območje 1

Galerija na prostem ponuja ustvarjalcem Semedele, da širši javnosti približajo svojo umetnost, hkrati pa bo galerija popestrila pot ob Badaševici in ponudila nekaj kulturno-umetniške vsebine Kopru in njegovi neposredni okolici. 

Predlagamo, da se v dveh podhodih ob Badaševici izobesi razstavne panoje po zgledu panojev na potniškem terminalu v Kopru, lahko tudi manjših dimenzij, na katerih bodo ustvarjalci različnih oblik umetnosti razstavljali svoja dela. Panoji bodo služili tudi razstavam o Semedeli, življenju v Semedeli nekoč in danes.

Z galerijo na prostem želimo požitiviti pešpot ob Badaševici, omogočiti lokalnim umetnikom, da se predstavijo širši javnosti in razstave posvetiti tudi Semedeli z različnih zornih kotov in v okviru različnih tematiskih motivov - ljudje, dogodki, aktivnosti, arhitektura, detajli.

Treba je oblikovati in izobesiti razstavne panoje, ki bi dela zaščitili pred slabimi vremenskimi razmerami in odtujitvijo. Obdor za družbene in kulturne dejavnosti KS Semedela in aktivni krajani bi skrbeli za nizanje začasnih razstav. Vsaka razstava je na primer razstavljena šest mesecev.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Predlagamo, da se razstavni panoji postavijo v dveh podhodih ob Badašivici pod Domom KS Semedela.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Okvirno do maja 2020.

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

S projektom približujemo umetnost in kulturo lokalnemu prebivalsvtu, polepšamo okolico Badaševice in popestrimo sprehod mimoidočim. Ponujamo pa tudi lokalnim ustvarjalcem, ki sicer nimajo možnosti razstavljati v okviru uradnih insitutcij, da se s svojo umetnostjo ali hobijem približajo širši javnosti. 

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Vrednost projekta

5000 €

Cena je postavljena na podlagi preverbe. Postavi se število panojev do porabe predlaganih sredstev (5.000,00 EUR)