Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Pločnik mad naseljema Beli kamen in Gračišče

Anonimno oddan predlog  –  25. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Gračišče je kraj v slovenskem delu Istre, kjer otroci iz več kot 20-ih okoliških vasi obiskujejo osnovno šolo. Ta je od zaselka Beli kamen oddaljena 700 m, pot do nje in bližnje trgovine pa je za pešce precej neprijazna - nevarna. Cesta je ozka, ovinkasta, neosvetljena in na delu le-te je hitrost vožnje omejena na 90 km/h. Zaradi tega, kljub bližini šole, otroci gredo v šolo s šolskim avtobusom. Ta odsek ceste je deležen večje obremenitve ravno v jutranjem času, ko ljudje odhajajo na delo iz okoliških vasi in Hrvaške v Slovenijo in Trst. Glavnina dnevnih migracij namreč poteka od Gostišča Ražman skozi Beli kamen preko Sv.Antona do Kopra in Trsta. V poletnem času je zaradi turistov prometa še veliko več.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Namen predloga je povečanje varnosti pešcev. Konkretno predlagamo izgradnjo pločnika na eni strani ceste na relaciji Beli kamen-Gračišče. Z izgradnjo pločnika pridobimo 700 m varne pešpoti v šolo in trgovino.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izgradnja pločnika ob obstoječi asfaltirani cesti.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Krajevni skupnosti Gračišče na relaciji Gračišče (Gostilna Ražman) - zaselek Beli kamen.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Takoj ko je na voljo denar in pridobljena vsa potrebna dovoljenja za izvedbo.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Ukinitev šolskega avtobusa na relaciji Beli Kamen-Gračišče. Spodbuditev otrok k dodatnemu gibanju in posledično bolj zdravi otroci. Sočasno bi se izboljšala povezava zaselka z Gračiščem, saj ne-bi bilo več dileme - iti peš v Gračišče ali z avtomobilom.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Zgolj ocena je 20.000 eur.