Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Električno omrežje je v pristojnosti Elektro Primorska. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

NOVA TP DRAGONJA V OBSTOJEČI TP HRBATINI

IVAN FURJAN  –  25. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

NOVA TP DRAGONJA V OBSTOJEČI TP HRBATINI

VODILNA MAPA, NOVA TP DRAGONJA V OBSTOJEČI TP HRBATINI.

SN PRIKLOP NOVE TP DRAGONJA V OBSTOJEČI TP HRBATINI, NN PRIKLJUČKI

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

ELEKTRO KOPER - MESTNA OBČINA KOPER

Dokumenti