Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper. Električno omrežje je v pristojnosti Elektro Primorska. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

NOVA TP DRAGONJA V OBSTOJEČI TP HRBATINI

IVAN FURJAN  –  25. 09. 2019  –  Območje 2

Dokumenti