Participativni proračun

asfaltiranje ceste ter ureditev javne razsvetljave do ekološkega otoka v Dolu.

Anonimno oddan predlog  –  24. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zato, ker je cesta makedamska in slabo prevozna, ponoči na nerazsvetljena.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Asfaltiranje ceste ter ureditev javne razsvetljave

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Priprava podlage, asfaltiranje, postavitev dveh električnih drogov z lučmi

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V vasi Dol

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Lažji in bolj varen dostop do ekološkega otoka

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Vrednost je po moji nestrokovni oceni nekje med 10.000,00 in 13.000,00 EUR

Vrednost projekta

13000 €