Participativni proračun

asfaltiranje ceste ter ureditev javne razsvetljave do ekološkega otoka v Dolu.

Anonimno oddan predlog  –  24. 09. 2019  –  Območje 6

Vrednost projekta

13000 €