Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

POMJAN - Ureditev notranjosti Vaškega Doma Pomjan

Sonja Petz  –  24. 09. 2019  –  Območje 2
Trenutno_stanje__(2).jpg
Trenutno_stanje__(2).jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V Pomjanu imamo objekt nekdanje šole iz leta 1954, v katerem je bila še do pred 5 leti gostilna. Od takrat skrbimo zanj in za okolico vaščani. S prostovoljnim delom ga po najboljših močeh vzdržujemo, vendar naglo propada, potrebna je obnova v celoti, zunanjosti in notranjost.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo ureditev notranjih prostorov bivšega stanovanjskega dela "šole".  V novih prostorih želimo urediti  MEDGENERACIJSKI ŠPORTNO-KULTURNI CENTER, tako kot ga ima že večina vasi v MOK. Urediti želimo tudi stalno etnološko razstavo fotografij in drugih predmetov iz naše vasi, privabiti želimo različne vrste turizma, kot naprimer tudi razne rekreativne športnike (pohodnike, kolesarje, kinološka društva)

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

  • Zrušili bi nekatere vmesne stene, da bi dobili en večji prostor. 
  • naredili bi novo električno napeljavo,
  • ometali in prepleskali stene, 
  • nove talne obloge,
  • naredili priključek na vodovodno omrežje,
  • uredili manjšo kuhinjo,
  • uredili toaletne prostore.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V stanovanjskem delu bivše "šole" Pomjan.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Leto 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vaščani bi imeli sodoben Vaški dom oziroma MEDGENERACIJSKI ŠPORTNO-KULTURNI CENTER, v katerem bi izvajali aktivnosti, ki že leta v slabih pogojih potekajo: Balinarski turnirji in treningi, turnirji v malem nogometu, telovadba za ženske, rekreativni ping-pong za mlade, tekmovanja v briškoli in trešete, vaški prazniki Sveti Jurij in Sv. Marija mala, tradicionalne priprave za pust in pustovanje, praznovanja 8. marca, Martinovanje z ocenjevanjem vin, komemoracije ob 1. novembru, Božično praznovanje za otroke, Novoletno praznovanje vaščanov, poletni zaključek Oratorija za otroke iz šmarskega župnišča, druženje otrok na igriščih pred stavbo, priprava sladic za Sladko Istro in za Koper na dlani, srečanja in druženje vaščanov vseh starosti, popogrebne zakuske, sestanki Vaš skupnosti in Društva TKŠD Pomjan, Volišče. ...Ko bi imeli primeren prostor, bi lahko izvajali še druge aktivnosti, ki jih zdaj ne moremo.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Vrednost projekta: 20.000,00 eur plus prostovoljno delo.