Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper (lastništvo zemljišč), kar ne zagotavlja izvedljivosti v letu 2020. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Sanacija pločnika Cesta na Markovec 2 - 6a

Anonimno oddan predlog  –  24. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlagana sanacija in asfaltiranje pločnika je nujno potrebno zaradi poškodovanosti in dotrajanosti površine, katera je nevarna in neugledna za kraj.

Najbolj uničeno je območje pločnika in robnikov od naslova Cesta na Markovec 2 do vključno naslova Cesta na Markovec 6a. Zaradi pomanjkanja mest je vzdolž pločnika urejeno parkiranje vozil ob in tudi na pločniku. Ob takem načinu je otežen in velikokrat onemogočen prost dostop za pešce.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo in prosimo za sanacijo pločnika in robnikov kar je najbolj pereča težava in enostavno rešljiva.

V naslednji fazi pa bi bilo potrebno celoviteje urediti celotno območje prometne ureditve in parkiranja na območju Ceste na Markovec, saj gre za zelo prometno območje, gosto poseljeno območje na katerem primanjkuje parkirnih mest.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Strokovni ogled stanja, predlog izvedbe sanacije pločnika in robnikov in čimprejšnja izvedba del.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Cesta na Markovec 2 do vključno Cesta na Markovec 6a.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Spomladi 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se varnost in zmanjšala možnost poškodb kar je najbolj pomembno. Nenazadnje gre za stroškovno nizko investicijo, ki bi izboljšala tudi izgled in ugled kraja.

V nadaljevanju pa je nujno potrebno pričeti z aktivnostmi in planiranjem celovite prometne ureditve tega območja Ceste na Markovec katera bi uredila promet, uredila več parkirnih mest in izboljšala prometno varnost saj gre za zelo prometno obremenjeno območje.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

groba ocena 6000 eur cca