Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ni v pristojnosti Mestne občine Koper (lastništvo zemljišč), kar ne zagotavlja izvedljivosti v letu 2020. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Sanacija pločnika Cesta na Markovec 2 - 6a

Anonimno oddan predlog  –  24. 09. 2019  –  Območje 1