Participativni proračun

Dokončanje balinišča Pobegi Čežarji

tanja Šukljan  –  24. 09. 2019  –  Območje 4

Zadnjo fazo izgradnje balinišča (klubski prostori, sanitarije,  garderoba,zaščita pred burjo in dežjem ....)smo pričeli v letu 2017 izključno s sredstvi prostovolnih prispevkov krajanov in posameznih donatorjev .Zaključek del smo planirali letos vendar nam je zmanjkalo sredstev.Izvedba projekta je bila skoraj v celoti izvedena s prostovoljnim delom krajanov ( okoli 1500 ur).Celoten projekt ocenjujemo na  okoli 30000 eu,kar je v današnjem času izreden podvig.V tem objektu se že sedaj odvijajo ne samo športna tekmovanja ampak tudi drugi kulturni dogodki.Z dokončanjem tega projekta bi lahko prireditve imeli tudi ob slabem vremenu,saj je to največji pokriti prostor v ks.  

 

Predlagamo na zahodni strani namestitev vetrobranske  žaščite višine 2m dolžine 24 m ,na vzhodni strani 1.5m višine in 24m višine. Na južni strani dvigniti že obstoječo zaščito za 1,5 m. 

 

Načrti za projekt so že narejeni tako, da kakšnihkoli posebnih aktivnosti ni potrebno izvajati. 

 

Projekt bi se izvajal na obstoječem balinišču v Pobegih

 

Izvedba projekta ni zahtevna ,zato bi se lahko zaključil v letu 2019. 

 

Po izvedbi projekta bi se bistveno izboljšala kvaliteta bivanja v tem prostoru .Tako ,da bi se lahko izvedlo veliko več dogodkov tudi v slabem vremenu.

 

Ocena vrednosti projekta je 7000 eu

Vrednost projekta

7000 €