Participativni proračun

Dokončanje balinišča Pobegi Čežarji

tanja Šukljan  –  24. 09. 2019  –  Območje 4

Vrednost projekta

7000 €