Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Lutkovno gledališče v Kopru - idejni projekt

Anonimno oddan predlog  –  24. 09. 2019  –  Območje 1
fontico.jpg
fontico.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Otroška in družinska publika v Kopru nima nikakršnega namenskega prostora za lutkovne  predstave in redno kulturno - umetniško vzgojo in kreativne delavnice. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo? Po izselitvi inšpekcijskih služb iz historične stavbe Fontica na Brolu naj se jo preuredi v Lutkovno gledališče z večnamensko dvorano za komorne kulturne prireditve z dodatnimi prostori za kreativne delavnice in kulturno - umetniško vzgojo otrok in mladine.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati? V letu 2020 proučiti možnosti, izpeljati postopek javnega natečaja za idejni osnutek Lutkovnega gledališča v Fonticu, pripraviti časovnico in predračun ter možnosti pridobivanja sredstev iz domačih in mednarodnih virov za obnovo in poživitev te spomeniško zaščitene historične stavbe.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal? Fontico, na Brolu v Kopru

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

V MO Kp imamo že več desetletij močno in mednarodno priznano in nagrajevano lutkovno dejavnost z lastno produkcijo lutkovnih predstav ter mednarodni lutkovni festival PUF z lutkarji iz vseh koncev sveta,  vse to pa se v Kopru dogaja le poleti, pa še to pod milim nebom. Z lutkovnim gledališčev v centru mesta, na izpostavljeni lokaciji, bo otroška publika pridobila prostor za umetnost in kulturno vzgojo,ki je doslej ni imela. Lutkovno gledališče bo za Koper pomembna kulturna pridobitev v centru Kopra, na katero bo mesto lahko ponosno. Lutkovno gledališče bo oživelo  prvovrstno historične stavbo na vidni mestni lokaciji. možnost tudi drugih komornih prireditev v večnamenski komorni dvorani. Z lutkovnim gledališčem Koper pridobi možnost celoletne neprekinjene kulturno- umetniške vzgojne dejavnosti za otroke, možnost rednega otroškega programa in organiziranega obiska kulturnih in otroških prireditev za vrtce in šole, del PUFovega poletnega mednarodnega programa se v Lutkovnem gledališču razpelje čez celo leto in na ta način program boljše izkoristi, z mednarodnim lutkovnim festivalom pod lastno streho postavitev Kopra na mednarodni zemljevid lutkovne umetnosti, dodatna ponudba za mednarodni kulturni turizem...

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? V letu 2020 stroški razpisa in nagrade za najboljši idejni projekt lutkovnega gledališča v skupni vrednosti 5000, v bodoče se pridobi sofinanciranje MK iz kulturnega evra, ki je namenjen prav kulturni stavbni dediščini  s primernimi vsebinami (Primorska kot regija nima lutkovnega gledališča, ima pa v Kopru močno lutkovno dejavnost, ki jo Ministrstvo za kulturo podpira) in evropskimi sredstvi iz različnih programov.