Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

NADSTREŠEK BALINIŠČA MAREZIGE

Peter Jager  –  24. 09. 2019  –  Območje 5
NADSTREŠEK BALINIŠČA MAREZIGE
NADSTREŠEK BALINIŠČA MAREZIGE

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Balinišče v Marezigah ni pokrito in člani balinarskega društva tukaj redno opravljamo treninge in razne tekme balinarskih društev iz MO Koper in okolice

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo, da bi se nad stezo naredil nadsterešk, da na bi izvajali atkivnosti ob vsaki vremenski nepriliki, čez celo leto

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Nastrešek bi bil narejen iz treh kamnitih stebrov, lesena strešna konstrukcija, kritina korci

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Nadstrešek bi se izvedel nad baliniščem pod večnamensko dvorano doma KS Marezige

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Prva polovica leta 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Redne terninge članov društva ter tekmovanja bi lahko izvajali v vsaki vremenski nepriliki čez celo leto.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

20.000 € z DDV-jem