Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Projekt kanalizacije za vas Puče

FrankoNemac  –  24. 09. 2019  –  Območje 2

Vrednost projekta

20000 €

Priprava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)