Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Projekt kanalizacije za vas Puče

FrankoNemac  –  24. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

K gradnji kanalizacijskih sistemov je treba pristopiti tudi na vaseh v zaledju občine.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Zagotoviti 200 prebivalcem naselja Puče (zaselki Križišče Puče, Breči, Puče, Dolina, Pribci in Planjave) bolj čisto in zdravo okolje

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Najprej je treba narediti projektno rešitev in iti v pridobivanje finančnih sredstev.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt kanalizacije je treba izvesti v zaselkih: Križišče Puče, Breči, Puče, Dolina, Pribci in Planjave

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

K projektu, zagotavljanju potrebnih finančnih sredstev in izvedbi je treba pristopiti čimprej

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Kvaliteta življenja na vasi, izboljšanje kvalitete okolja in vodnih virov, ki se izlivajo v reko Dragonjo

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Vrednost projekta

20000 €

Priprava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD)