Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt ne dosega minimalnega finančnega okvirja namenjenega posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Postavitev dveh hitrostnih ovir "ležeči policaji"

Marino Bradaš  –  24. 09. 2019  –  Območje 3
Dekani 23 G, 6271 Dekani
Dekani 23 G, 6271 Dekani

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Zaradi neprimerne hitrosti mimo vozečih vozil nevaren izhod iz dvorišč in ogrožena varnost otrok. Postavitev dveh hitrostnih ovir bi umirila promet. Na zgornem delu ulice ste hitrostne ovire že postsavili. V kratkem se bo na koncu ulice na izvozu na glavno cesto KP-LJ zgradilo novo križišče zaradi potrebe izgradnje drugega tira, kar bo promet še povečalo.

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam postavitev dveh hitrostnih ovir med naslovoma Dekani 23 G in Dekani 288 B. S tem bi pripomogli k umiritvi prometa in večji varnosti otrok in izvoza iz dvorišč.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Postavitev hitrostnih ovir je možna z asfaltiranjem, ali pa še lažje, s postavitvijo montažnih gumijastih hitrostnih ovir.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na cesti (ulici) med naslovoma Dekani 23 G in Dekani 288 B.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej, oziroma pred izgradnjo novega križišča za dvoz do portala želežniškega tunela T8 drugega tira. Izgradnja se je že pričela (čiščenje terena).

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Z umiritvijo prometa bo večja varnost otrok in večja varnost izvoza in uvoza na dvorišča hiš ob cesti.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

3500Eur