Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev ceste Semedela 99

Anonimno oddan predlog  –  24. 09. 2019  –  Območje 1

Ureditev predlagam zaradi varnosti kolesarjev in peščev na ulici Semedela 99

 

Predlog je namenjen ureditvi ceste semedela 99. Bistvo predloga je ureditev ceste na način da bi bila bolj varna za pešče in kolesarje. Stanovalci območja se po cesti Semedela 99 prevažamo s kolesi ali pešačimo. Na tem območju je vedno več ostalih sprehajalcev. Cesta je ozka in nevarna, saj nima ne pločnika ne označb na cestišču.

 

Predlagam, da se cesta uredi na način, da se postavi pločnik od križišča med Oljčno potjo do križišča kjer so smeti.

 

Potrebno bi bilo cesto nekoliko razširiti da bi se lahko postavil pločnik ob cesti

Projekt bi se izvedel čimprej, saj zaradi vse več prometa so kolesarji in pešci ogroženi na tem odseku.

S tem projektom bi se izboljšala varnost pešcev in kolesarjev.