Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in ni v celoti v pristojnosti Mestne občine Koper. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev meteorne kanalizacije Žusterna III proti Krožni cesti

Anonimno oddan predlog  –  24. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Predlog predvideva ureditev padavinskih vod iz Žusterne III proti objektu Beblerjeve 7 in Krožne ceste ter podtalnih voda za objektom Pošte. Vse padavinske in podtalne vode okoli Beblerjeve ulice iz Žustrne III se izlivajo v interno meteorno kanalizacijo objekta Beblerjeve 7 - Pošta.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Odvajanja cestnih padavinskih vod stran od objektov. Rešitev objektov pred poplavo ob velikih padavinah, vključno s podtalnimi vodami. Objekt ne bo podvržen poplavam z zalivanje internih meteornih vodov.

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Izvedbo projekta naj proučijo strokovne službe !! Nujno je rešiti cestno meteorno kanalizacijo iz Beblerjeve ulice - Žusterna III proti Krožni cesti.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Izvedba predvideva odsek iz Žusterne III - Beblerjeva proti Krožni cesti.

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Čimprej !!

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Rešili bi objekte pred poplavami in vsakokratnim zalivanjem internih meteornih vodov kanalizacij.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Oceno investicije se pridobi po predložitvi ustrezne projektne dokumentacije.