Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in ni v celoti v pristojnosti Mestne občine Koper. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Ureditev meteorne kanalizacije Žusterna III proti Krožni cesti

Anonimno oddan predlog  –  24. 09. 2019  –  Območje 1