Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagatelja smo pozvali k dopolnitvi. Ker v predlaganem roku nismo prejeli dopolnitve, osnovni predlog pa je vsebinsko nedorečen in nekonkretiziran, zato predlog ni umeščen v glasovanje.

Sanacija vira vode za namen namakanja-vaška šterna in puč v Plahutih

Anonimno oddan predlog  –  24. 09. 2019  –  Območje 5