Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt ni finančno omejen na izvajanje v letu 2020 in za določene predlagane aktivnost Mestna občina Koper že zagotavlja ustrezno storitev (Mestna blagajna). Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

POZABIMO NA POLOŽNICE

Miran Pečenik  –  24. 09. 2019  –  Območje 6
poloznica.jpg
poloznica.jpg

Veliko truda, časa, dobre volje, pa še komisij nam vzame konstantno plačanje položnic, skozi celo leto. In če nam bi MOK pomagala pri delni odpravi tega stresa ? :) 

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Danes ima vsako gospodinjstvo (in ne samo v Kopru) problem upravljanja s položnicami. Od predhodne kontrole zneskov, plačila, komisij, zagotovitev likvidnosti na tekočem računu, pregleda izpiskov, itd., vse za posamezno plačilo za posamezen mesec. Mnogi se za to odločijo vzpostaviti trajnik na TRR pri lastni banki, kar na leto stane okoli 5€ za vsako položnico. V primeru (ki ni ekstremen) 15 položnic na mesec je ta strošek okoli 70-80 evrov na leto. 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da se občina aktivira pri zagotavljanju možnosti obročnega plačila tudi preko kreditne kartice, ki jo vsekakor imajo skoraj vsi bančni klienti. To naj stori najprej pri lastnih uradih/servisih, nato pri tistih podjetjih, kjer ima »vpliv« (=participacije), in nato še pri drugih podjetjih, ki delujejo v koprski mestni občini in mesečno obremenjujejo uporabnike. Telekom in Hofer to že počneta, drugi pa samo, če je oseba prisotna pri blagajni. V bistvu, kanal s svetom kreditnih kartic imajo že odprt, manjka jim samo organizacijska volja, da gre stvar potem avtomatično naprej.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Občina bi morala organizacijsko uvesti sistemsko upravljanje trajnikov na kreditno kartico za vse tiste lastne storitve, ki letno presegajo recimo vsaj 50 €. To naj bi se uvedlo z zunanjo konzulenco, ki bi potem rabila tudi v svojih participacijah (Marjetica, Rižanski vodovod, itd.) kjer bi morala Občina prevzeti gonilno vlogo (kjer ni sredstev, tudi delno finančno enkratno pomoč), da se tu izpelje ista reorganizacija. Zunanjim podjetjem pa bi morala biti ta "usluga" povrnjena v enkratnih popustih na dajatve (če obstajajo) na račun občine. Tudi na občinskih natečajih ali razpisih bi morala ta "etična" podjetja imeti kakšno točko "bonusa". V bistvu bi jih bilo treba "prisiliti" v to.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Projekt bi se izvajal najprej v organih/uradih mestne občine Koper, ki skrbijo za notranjo reorganizacijo, potem pri uradu za odnose s hčerinskimi podjetji (in tudi pri njih), končal pa bi se pri uradu za promocijo, ki bi ta projekt dostojno razložil vsem občanom (na medije, vaške stenčase in stenčase KS, plakate, radio, itd.). 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt se bo izvedel v letu 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

1) MANJ STROŠKOV - uporabnik se izogne komisijam banke (v Italiji trajniki na TRR, t.i. "stalni nalogi - ordini permanenti" so brezplačni, v kolikor banka pri tem nima nič dela...) - če pomislimo na vodo, elektriko, plin, komunalo, RTV, internet, ponudnike TV, telefon, zavarovanja (avto, hiša, zdravje, itd.), računi za šolske in občinske storitve, se lahko prihrani letno okoli 70-80 eurov;

2) PLAČAMO KASNEJE - vse položnice se na tekoči račun zaračunajo kasneje (normalno Visa, Amex in drugi zaračunajo en sam znesek za celotni mesec nekje na polovici meseca kasneje). Med drugim je tudi ena plača vmes, tako, da je lažje pridobiti sredstva na računu;

3) PREDHODNI IZVLEČEK OBREMENITEV - na koncu meseca se dobi izvleček vseh položnic, tako da se plačila lažje kontrolira (in to samo enkrat mesečno!), da se lažje opazi če kaj ni v redu in da se tudi pregleda, če je denar na računu;

4) LAŽJA KONTROLA - pri kontroli bančnega računa je postopek lažji, ker se izognemo dvojnemu knjiženju za vsako plačilo (znesek računa in bančne komisije) in je tako bančni izvleček dosti bolj čitljiv;

5) LAŽJA MENJAVA TRR - v slučaju menjave tekočega računa zadostuje, da obrnemo kreditno kartico na nov račun in ne vsakega od 10-15 trajnikov posebej! Odpade tudi čakanje kdaj bodo ponudniki vnesli nove bančne koordinate, da bomo vedli kdaj bomo plačali posamezne račune na nov TRR - lep kaos !!;

6) MANJ IZTERJAV - Prejemnik plačila (med temi tudi MOK) pa dobi zagotovilo, da je bil znesek takoj obremenjen. Če potem manjkajo sredstva, mora to kasneje izterjat Visa (ali drugi izdajatelj kartic);

7) DOBRA REKLAMA - MOK bi tako postala prva občina v Sloveniji, v kateri bi občani imeli vse (upajmo!) položnice brez komisij in bi se o njih pozanimali samo enkrat na mesec - boljša kvaliteta življenja z majhnim naporom.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Pričakovana vrednost projekta je 10.000 (desettisoč) EUR, plus DDV. To je enkratni strošek, ki bi pripomogel potem vsakoletnemu zmanjšanju stroškov, kasnejšemu plačilu, manjši izgubi časa pri upravljanju s položnicami in pri menjavah bančnega računa.