Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Projekt ni finančno omejen na izvajanje v letu 2020 in za določene predlagane aktivnost Mestna občina Koper že zagotavlja ustrezno storitev (Mestna blagajna). Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

POZABIMO NA POLOŽNICE

Miran Pečenik  –  24. 09. 2019  –  Območje 6
poloznica.jpg
poloznica.jpg