Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Ureditev stopnišča Prisoje in dela C.na Markovec

Anonimno oddan predlog  –  23. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja? Do Prisoj in C.na  Markovec (3 do 19 lihe št. )  Imamo veliko stopnišč, ki so bila zgrajena okrog leta 1980. Mnoge  stopnice  so uničene in potrebne obnove. 

 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Popravila varnost občanov in lažji dostop do stanovanjskih blokov.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati? Pregledati stopnišča in popraviti nevarne stopnice.

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Na približno 15 - 20 stopnišč  do Prisoj in  do C.na Markovec št.3,5,7,9,11,13,15,17,19.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel? 2020

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo? Varnost občanov.

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta? Ne vem!

Vrednost projekta

15000 €

Uredi se stopnišča do porabe določene vrednosti projekta (15.000,00 EUR).