Participativni proračun

ASFALTIRANJE JAVNE POTI V ŠKOCJANU

Anonimno oddan predlog  –  23. 09. 2019  –  Območje 2
MOK-predlog_cesta.png
MOK-predlog_cesta.png

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Gre za ureditev dela dveh javnih poti v Škocjanu, ki sta še makadamski. Ob vsakem mačlo večjem deževju ju izperejo meteorne vode, ki odnašajo gramoz. Problematične so predvsem klančine, poti sta po vsakem deževju razriti in polni jarkov. Že vsa leta urejamo prevoznost poti stanovalci in lastniki stanovanjskih hiš Tribanska cesta 5, 7, 7a, 9 in 11 sami, na lastne stroške.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam trajnejšo ureditev in asfaltiranje dela javne poti s parcelno št. 3956 in dela javne poti s parcelno št. 3951, obe k.o. Bertoki.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Utrditev podlage, asfaltiranje poti, ureditev odvodnjavanja in utrditev bankin.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Del javne poti s parcelno št. 3956 (do vrha klančine, do parcelne št. 3962) in del javne poti s parcelno št. 3951 (do začetka parcele št. 3956), vse k.o. Bertoki.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Spomladi 2020.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Pot bi bila urejena za daljši čas. Izboljšala bi se kvaliteta bivanja in prometna varnost vseh udeležencev v prometu, predvsem pešcev in kolesarjev, med katerimi so tudi otroci.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Oceno vrednosti projekta prepuščam strokovnim službam.

Vrednost projekta

20000 €