Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in presega obdobje izvedljivosti v letu 2020. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

ZAVETIŠČE ZA EKSOTIČNE IN NEZAŠČITENE PROSTOŽIVEČE ŽIVALI

Peter Maričić  –  23. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Slovenija je ena redkih evropskih držav, ki nima urejenega nobenega zavetišča za eksotične živali. Poleg tega imamo težavo še z nezaščitenimi prostoživečimi vrstami, ki jih najdemo v našem okolju, kot so mestni golob, galebi, tujerodne vodne želve, tujerodni plazilci, papige, ribe, nutrije in drugi tujerodni mali sesalci. Za to kategorijo živali žal nihče ne poskrbi razen, če je najditelj za poškodovane živali pripravljen sponzorirati veterinarsko oskrbo in rehabilitacijo. Zato si prizadevamo, da bi v Mestni občini Koper kot prvi v Sloveniji resno pristopili izzivu in začeli slediti razvitemu svetu. Trenutno je mogoče prostoživeče tujerodne invazivne vrste le evtanazirati, za kritje stroškov pa iz strani države pa ni skoraj nič urejeno. Za pobegle eskotične vrste (papige, kunci, različni plazilci, ribe) pa mora večinoma najditelj samo poskrbeti za žival. Žal je tovrstna pomoč urejena formalno in praktično le za izgubljene in potepuške pse in mačke, zato se pogosto dogaja, da pomoč nudi sam občan-najditelj. Tukaj se pojavi več nevarnosti:

- Občan je direktno ogrožen saj so prostoživeče živali pogosto prenašalci bolezni, zoonoz, ki se prenesejo iz živali na ljudi.

- Živali kot so nutrije, vodne želve, siva vrana itd. lahko resno poškodujejo najditelja (otrok?), ki jim želi pomagati. 

- Najditelj lahko živalim škodi, saj jim ne zna ustrezno pomagati. . 

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagamo konkretno pomoč pri dodelitvi primerne lokacije in financiranju osnovne opreme za začetek dejavnosti nudenja zavetiščne dejavnosti eksotičnim in nezaščitenim prostoživečim živalim. Trenutno so v teku tudi popravki Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali in vse kaže, da bodo tudi specializirana zavetišča deležna ustreznega financiranja. Zato je nujno, da v MOK pripravimo osnovne pogoje za delovanje zavetišča, ki bodo pogoj za pridobitev koncesije za opravljanje te zanemarjene dejavnosti. Poleg tega je nujno, da zavetiščna dejavnost strmi k samopreživetju. To pa bi dosegli tako, da bi invalidne živali, ki jih ni mogoče več izpustiti v naravo ali eksotični ljubljenčki, ki ne najdejo posvojiteljev, uporabimo za namene izobraževanja občanov (problematika invazivnih živali, dobrobit živali, njihova prehrana in navade ...) in nudenjem možnosti ogleda živali kar bi bila gotovo tudi zanimiva turistična ponudba MOK (eko-turizem). 

Imamo veliko znanja o njihovi primerni oskrbi, tako da bi lahko za najdene in zavržene živali ustrezno veterinarsko in nato etološko in fiziološko tudi poskrbeli. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Za izvedbo projekta bi potrebovali pomoč MOK saj bi potrebovali primeren prostor - novo lokacijo in osnovno opremo za opravljanje dejavnosti. Ena možnost je tudi zakup nezazidljivega zemljišča z dostopom vode in elektrike, kjer bi lahko z zanimivo postavitvijo kupljenih in izoliranih kontejnerjev uredili prvo zavetišče za eksotične živali v Sloveniji. Klimatske mediteranske razmere so za oskrbo eksotičnih hišnih ljubljenčkov tudi veliko bolj primerne kot celinske, zato menimo, da je lokacija v Kopru zelo pomembna za celo Slovenijo. 

Izvedbo bi izvršili v partnerstvu 3 podjetji, in sicer:

Veterinarska ambulanta d.o.o. Koper

Zoosofia Peter Maričić s.p.

Vivarij Bioexo Nika Leben s.p.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Glede Lokacije bi potrebovali pomoč saj lokacija bi morala biti na samem obrobju centra mesta Koper, da bi bil možen ogled tudi vseh obiskovalcev Kopra. Sicer trenutno poteka prostovoljna oskrba eksotičnih in nezaščitenih prostoživečih živali na lokaciji Istrska c. 13, iz strani Zoosofia s.p. ter v Vivariju Bioexo. Tudi tukaj bi lahko imeli pomožne prostore za opravljanje dejavnosti zavetišča. Večina stavb na omenjenjih lokacijah je v lasti MOK, potrebna pa bi bila temeljita prenova. 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi s pomočjo MOK lahko izvedli do konca 2020. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Občani bi imeli prostor, ki bi nudil začasno oskrbo njihovim ljubljenčkom, za katere ne morejo več skrbeti. Zavetišče bi nato poskrbelo za primerno posvojitev. Za pobegle eksotične ljubljenčke bi ravno tako poskrbelo zavetišče. Trenutno žal v občini nihče ne pomaga občanom, ki najdejo pobeglo papigo, kunca ali plazilca brez prispevka za kritje minimalnih stroškov oskbre. V primeru težav z nezaščitenimi prostoživečimi živalmi bi ravno tako poskrbelo zavetišče. In sicer bi se v sklopu zavetiščne dejavnosti zavzemali za zdravstveno varstvo slednjih, ter bi iskali rešitve tudi glede regulacije populacije mestnih golobov, galebov, sivih vran, srak in šoj. Zelo pomebno pa je tudi to, da bi skrbeli tudi za osveščanje javnosti v sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami, mladinskimi centri, zdravstvenimi ustanovami, sejmišči in drugo. 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

1. opcija: nabava kontejnerjev. Okvirna cena kontejnerja je cca. 2.000,00 EUR, rabili bi jih 8. Za nakup osnovne opreme (ptičje kletke, voljere, terariji, akvaterariji) bi potrebovali 4.000,00 EUR. 

2. opcija: gradbena sanacija obstoječih prostorov na Istrski c. 13. 16.000,00 EUR. Nabava osnovne opreme 4.000,00 EUR.