Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

Predlagani projekt presega finančni okvir namenjen posamičnemu projektu in presega obdobje izvedljivosti v letu 2020. Projekti morajo biti finančno ovrednoteni med 5.000 EUR in 20.000 EUR z vključenim DDV. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

ZAVETIŠČE ZA EKSOTIČNE IN NEZAŠČITENE PROSTOŽIVEČE ŽIVALI

Peter Maričić  –  23. 09. 2019  –  Območje 2