Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

V omenjenem območju ni primerne parcele, ki je v lasti Mestne občine Koper, zato predlagani projekt ni v celoti izvedljiv v letu 2020. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Srgaši - ureditev otroškega igrišča

Patricija Grižon  –  23. 09. 2019  –  Območje 2

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

V naši vasi Srgaši nimamo prostora niti mesta, kjer bi se lahko otroci v miru in varno igrali in družili. Vas ima v zadnjih letih vse več prebivalec, mladih družin z majhnimi otroki. Otrok od 0 let pa do 18 let je trenutno že 16. Sedaj igrajo nogomet in se vozijo z bicikli po cesti v središču vasi, kjer se morajo paziti in umikati avtomobilom.  

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Na parceli - igrišču bi se postavila ograja, nogometna vrata in košarkarska koša in posamezna igrala za manjše otroke. 

Otroci se bodo tako lahko v miru igrali tudi brez prisotnosti staršev in jim ne bo treba paziti na avtomobile.

Igrišče bi lahko uporabljali tudi drugi vaščani za razgibavanje in tudi za druženje.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Vaščani bomo poiskali primerno parcelo v lasti MOK, po možosti v bližini naselja. Nato bi se uredilo igrišče.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

Igrišče naj bi se po možnosti nahajalo v bližini naselja.

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

V letu 2020  ali 2021.

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Vaščani (mlajši in starejši) bi s tem dosti pridobilli- kraj za igranje in kraj za druženje.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Od 10.000 -15.000 eur.