Participativni proračun

Ta naložbeni projekt je bil označen kot neizvedljiv in ni dosegel faze glasovanja.

V omenjenem območju ni primerne parcele, ki je v lasti Mestne občine Koper, zato predlagani projekt ni v celoti izvedljiv v letu 2020. Zaradi tega projekt ni umeščen v glasovanje.

Srgaši - ureditev otroškega igrišča

Patricija Grižon  –  23. 09. 2019  –  Območje 2