Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Kolesarnice za večstanovanjske zgradbe, ki nimajo kolesarnic

Anonimno oddan predlog  –  23. 09. 2019  –  Območje 1

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Izdelati arhitektonsko študijo za kolesarnice in njihovo umestitev v mestni prostor. V Kopru obstajajo večstanovanjske zgradbe, ki nimajo kolesarnic (primer Bernetičeva ulica) ali pa so temu namenjene prostore stanovalci namenili za druge dejavnosti. Vedno več občanov uporablja kolesa, tudi električna, a jih nima kje shraniti, da bi bila varna pred krajo in vandalizmom. Hramba koles v kleteh je največkrat otežkočena zaradi stopnic in tako neprimerna.  Podoben primer velja za skuterje. Kolesarnice bi naj bile modularne, montažne, prenosljive z dvigalom, zaščitene pred vremenskimi pojavi, zaščitene pred krajo. 'Luksuzna' izvedba bi lahko imela tudi polnilnico za akumulatorje. Posebno pozornost naj bi študija posvetila umeščanju v prostor glede estetskega videza in potrebnih dovoljenj ter (evropskega) sofinanciranja.

Primeri v prilogi:  -    TUBE ARC na https://www.bikearc.com/products/ -    Bike Storage Sheeds na https://bikeep.com/bike-storage-sheds/

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

 

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

 

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

 

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

5.000 €

Vrednost projekta

5000 €