Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Brezplačna uporaba/sofinanciranje javnih športnih igrišč oz. objektov

Anonimno oddan predlog  –  23. 09. 2019  –  Območje 1
Brez_naslova.jpg
Brez_naslova.jpg

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

MO Koper ima dobro urejeno športno in rekreativno infrastrukturo, ki pa je velikokrat dostopna le članom športnih društev oz. klubov oz. je nedostopna širši množici prebivalstva, mladim oz. rekreativcem, ki jo lahko uporabljajo le proti plačilu (odbojka na mivki, nogomet na mivki, tenis igrišča, nogometna igrišča na travi, košarkaška igrišča v dvoranah,.). Zmotilo me je predvsem dejstvo, da je skupina mladih med 15-20 letom želela uporabiti odbojkaško igrišče na mivki (na koncu semedelske promenade), vse do trenutka, ko je do njih pristopila zaposlena, ki jih je razložila, da to "občinsko/javno" igrišče lahko uporabljajo le proti plačilu. Ker niso uspeli zbrati slabih 20 eur so se odstranili iz območja beachvolleya na bližnje parkirišče, kjer so nadaljevali druženje ob alkoholu,.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Predlagam, da bi v določenih časovnih terminih bila vsa ali del športnih in rekreativnih objektov in infrastrukture dostopna občanom in občankam brezplačno. 

Strošek vzdrževanja bi se pokril iz predlaganega projekta v višini do 20.000 EUR. 

Odbojkaška igrišča na mivki, nogometna igrišča na mivki, nogometna igrišča na travi, plezalna stena, teniška igrišča, pokriti bazen, zaprte dvorane za košarko, odbojko, rokomet,. bi morale biti dostopne občanom ob določenih urah brezplačno oz. tam kjer je več igrišč, eno ali dva igrišča nameniti brezplačni uporabi oz. uskladiti s športnimi klubi, ki z infrastrukturo upravljajo.  

S tem bi prispevali k dostopnosti javne špotne in rekreativne infrastrukture vsem občanom, prispevali k umiku mladih iz parkirišč in odvračanju mladih in manj mladih od alkohola, drog itn. ter spodbujanju zdravega načina življenja vseh obačanov. 

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Projekt ne potrebuje veliko dodatnih aktivnosti in napora, temveč predvsem politično voljo in pripravljenost občine, da nameni občinsko/javno infrastrukturo dejansko ljudem v uporabo. Ob velikem zanimanju, bi bilo mogoče potrebno vzpostaviti nek e-portal, kjer bi lahko občani oz. skupina občanov rezervirali svoj termin uporabe igrišča (tenis igrišča, obdbojka na mivki, plezalna stena, dvorana, nogometno igrišče na travi,.)

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V športnih objektih, igriščih v MO Koper. 

(Odbojka na mivki, nogomet na mivki - Semedelska promenada, plezalna dvorana, nogomet na travi, tenis igrišča - Bonifika, športne dvorane po osnovnih šolah MO Koper)

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Od 01.01.2020 naprej. 

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Izboljšala bi se kvaliteta življenja vseh občanov, odstranilo mlade od alkohola in drog in jih spodbujali k športnim in rekreativnim aktivnostim, izobljašala bi se dostopnost javne infrastrukture občanom, izboljšalo in okrepilo zdravje vseh občanov, izboljšal bi se odnos in javno mnenje do občine, ki deluje za korist vseh občanov itd.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Do 20.000 EUR. 

Vrednost projekta

5000 €

Projekt je izvedljiv, konkretni objekti in režim uporabe se bodo določili v sodelovanju z upravljalci ob implementaciji projekta.