Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Brezplačna uporaba/sofinanciranje javnih športnih igrišč oz. objektov

Anonimno oddan predlog  –  23. 09. 2019  –  Območje 1
Brez_naslova.jpg
Brez_naslova.jpg

Vrednost projekta

5000 €

Projekt je izvedljiv, konkretni objekti in režim uporabe se bodo določili v sodelovanju z upravljalci ob implementaciji projekta.