Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Sanacija podpornih zidov

dušan  –  23. 09. 2019  –  Območje 6

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Preprečitev poškodb vozišča in preprečitev odtekanja meteornih vod na kmetijska zemljišča, preprečitev rušenja zidu.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Izvršila se bo sanacija podpornega zidu z betoniranjem venca in namestila panelna žična ograja. Polepšal se bo izgled vasi.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Popravilo zidu z fugiranjem ,prezdavo in betoniranjem venca in namestitev panelne žične ograje

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

K:O: Rakitovec, par. št. 1606/34, javno dobro

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

v prvi polovici leta 2020

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

preprečitev poškodb vozišča, preprečitev izlivanja meteornih vod po kmetijskih zemljiščih in varnost udeležencev v prometu

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Ocenjena vrednost projekta 15,000.00 EUR

Vrednost projekta

15000 €