Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Dokončanje odvodnjavanja v Popetrah

Anonimno oddan predlog  –  23. 09. 2019  –  Območje 5

Vrednost projekta

8000 €