Participativni proračun

Ta projekt ni bil izglasovan.

Dokončanje odvodnjavanja v Popetrah

Anonimno oddan predlog  –  23. 09. 2019  –  Območje 5

Zakaj ta predlog? Katero temo, težavo oz. izziv projektni predlog naslavlja?

Leta 2018 je MOK izvedla odvodnjavanje v Popetrah -odvodnjavanje novega dela vasi. Za odvodnjavanje ki je bilo speljano po parcelah po dolini (pri potoku) so bile uporabljene cevi fi25. Ob obilnem deževju je omenjene vkopane cevi voda odnesla. Posledično sedaj odvodnjavanje ni urejeno, velika količina vode pride po ceveh iz naselja in se razlije po privat parceli (sadovnjak) in povzroča veliko škodo. S strani KS je bilo obljubljeno da se bodo položile nove betonske cevi fi60 in bi s tem dokončno uredili odvodnjavanje in zaključili projekt. Vendar žal se to do danes, kljub večkratnim opozorilom, ni zgodilo.

Potrebno je poudariti, da je lastnik parcele brezplačno dovolil vkop cevi z namenom da se odvodnjavanje uredi in se na ta način prepreči zamakanje sadovnjaka. Ker pa sedaj cevi na spodnjem delu ni, je škoda v sadovnjaku še večja kot v preteklosti (večja količina vode) in voda odnaša zemljo.

Kaj konkretno predlagate? Kaj je bistvo vašega predloga? Kaj se bo zgodilo?

Kot omenjeno predlagam postavitev novih betonskih cevi fi 60. Z mojim predlogom bi se dokončno zaključilo že začeto odvodnjavanje v vasi Popetre in preprečilo nadaljevanje škode na zasebni lastnini.

Kako naj bi se projekt izvedel? Katere aktivnosti bi bilo treba izpeljati?

Potrebno bi bilo nabaviti 20m betonskih cevi fi60 in vkopanje le teh v že izkopan kanal.

Kje konkretno naj bi se projekt izvajal?

V Popetrah, "pri potoku".

Časovni okvir: kdaj naj bi se projekt izvedel?

Projekt bi se moral zaradi preprečevanja nadaljnje škode zaključiti čim prej, pred zimo in obilnim deževjem .

Kaj bi se po izvedbi projekta spremenilo, izboljšalo?

Zaključilo in uredilo bi se odvodnjavanje vasi Popetre.

Kakšna je pričakovana vrednost (cena) predlaganega projekta?

Vrednost projekta

8000 €